Ak sa pozrieme na materiálnu stránku veci, súčasní ľudia majú všetko, čo k životu potrebujú. Čo však väčšine z nich chýba je čas. O to vzácnejšie je, ak sa nájdu takí, ktorí svoj čas ponúkajú. A ponúkajú ho dokonca zadarmo. Nádvorie Starej radnice sa včera zaplnilo práve takýmito ľuďmi.


Rok 2011 je rokom dobrovoľníctva

Diecézna charita Brno oslavuje každý rok Deň charity. Ročník 2011 je už ôsmy v poradí a je aj niečím špeciálny. Venovaný je dobrovoľníkom ako prejav vďaky za ich nezištnú prácu. „Keďže rok 2011je rokom dobrovoľníctva, rozhodli sme sa tento ročník venovať práve im. Zvolili sme preto i heslo v tomto duchu: „Charita s dobrovoľníkmi počíta“. Bez nich by služby ľuďom, neboli tým, čím sú. Pomáhajú nám v tom, aby sa všetci tí, ktorí to potrebujú, cítili dobre. Dávajú svoju ľudskosť“, organizátorka Eva Bělocká.

Pomôcť môže dieťa aj dôchodca

Podľa slov organizátorov, mladí ľudia pomáhať chcú, ochotní sú najmä študenti. „U nás nájde uplatnenie skutočne každý. Od malých detí, ktoré chodia počas Vianoc koledovať, až po seniorov, ktorí pomáhajú v domovoch dôchodcov alebo v iných zariadeniach. Vysokoškoláci sú zastúpení najviac, pretože majú veľa voľného času. Nie sú zamestnaní a tak môžu popri škole pomáhať“, organizátorka. Pre všetkých, ktorý dávajú svoj čas iným, bol pripravený špeciálny program- tanečné predstavenie pohybového štúdia Cyranovy boty ako aj projekcia dokumentárneho filmu slovenského režiséra Petra Kerekesa.

Zúčastnilo sa 5 neziskových organizácii

Organizátori prizvali na nádvorie Starej radnice neziskové organizácie, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi: Diecézní charita Brno, Bezmezí o.s., Liga vozíčkářů, Domov Horizont a Ratolest Brno. V malých stánkoch prezentovali činnosť svojich združení. Domov Horizont dokonca predstavil aktivity svojich chránencov, ako napríklad výrobu košíkov alebo keramiky.

Ak aj vy uvažujete o možnosti dobrovoľníckej práce, v našom informačnom súhrne sa môžete dočítať o možnosti stať sa dobrovoľníkom.

Další články k tomuto tématu:

Zpracovaly: sonulka_b a mizu89