Deň charity, ktorý sa konal 22.9. na nádvorí Starej radnice v Brne, ponúkol návštevníkom ako aj náhodným okoloidúcim iný pohľad na svet. Predstavilo sa na ňom päť  organizácií spolupracujúcich s dobrovoľníkmi, ktorých snahou bolo dať do povedomia ich prácu, snahu, ciele. Prinášame vám stručný prehľad o tom, čím sa zaoberajú a návod ako a prečo sa stať dobrovoľníkom. V neposlednom rade ich vízie a zámer ako zmeniť svet k lepšiemu a prečo je nevyhnutné pomáhať starším, ľuďom v tiesni či telesne postihnutým. 

 

Diecézna charita Brno:

Vznikla z dobrovoľníckych snáh v jednotlivých farnostiach a prepracovala sa na profesionálnu organizáciu. Dobrovoľníctvo je neustále jej dôležitou súčasťou. Charita spĺňa kritériá so zaobchádzaním s dobrovoľníkmi  podľa Zákona o dobrovoľníckej činnosti. Ich krédom je pomoc blížnemu v núdzi, z ktorého vychádza konkrétna škála služieb a tým sa zaraďuje k ich druhému najväčšiemu poskytovateľovi na území Českej republiky. Má približne 500 dlhodobých spolupracovníkov, ktorí pomáhajú napríklad v domovoch pre seniorov či hospicoch. Má zriadené krízové dobrovoľné tímy pozostávajúce z preškolených ľudí, ktorí sú schopní okamžite reagovať. Ako dobrovoľník sa môže uplatniť každý, všetko závisí od jeho schopností a záujmov. Práce je dosť J

Viac o charite na www.dchb.charita.cz

Bezmezí o.s.:

Cieľom občianskeho združenia je upovedomenie verejnosti o ľuďoch inak obdarovaných, prepojenie sveta ľudí s postihnutím s bežnou populáciou a odstránenie bariér, ktoré blokujú začleneniu do normálneho života. Bezmezí poskytuje zážitkové semináre, integračné aktivity pre bežných ľudí a ľudí so sociálnym alebo telesným znevýhodnením. Akcia Brno jiným pohledem, ktorú združenie usporiadalo v auguste, mala za cieľ poukázať na praktické problémy, ktorým musia nevidiaci denne čeliť. Okrem mnohých informácií si ľudia mohli vyskúšať chôdzu so slepeckou palicou, čím sa viac priblížili  myšlienke spoluvytvárať svet bez bariér. Bezmezí najčastejšie upovedomuje na svet zrakovo postihnutých. Čo tak stať sa dobrovoľníkom v tejto organizácii?

Viac o občianskom združení na : www.bezmezi.cz

Liga vozíčkárů:

Hlavnou snahou ligy je, tak ako aj u predchádzajúcich organizácií, zaraďovanie osôb s postihnutím do normálneho života. Liga existuje už dvadsať jeden rokov a má 6 hlavných programov. Okrem iného poskytuje osobnú asistenciu pri bežných činnostiach pre deti a starších, má program Poradenstvo a informace, pod záštitou ktorého vychádza päťkrát ročne časopis Vozíčkář a raz za dva roky zborník Nápadník. Záujmom ligy je zjednodušenie života postihnutých, ale aj ich vzdelávanie v podobe rôznych kurzov. Nový program s názvom Asistenční psi je ďalšou zo snáh pre zjednodušenie života. Liga má k dispozícii dvoch psov. Zaistenie výcviku, ktorý štát finančne nepodporuje, predstavuje sumu 200-tisíc korún. Za akýkoľvek finančný príspevok či inú dobrovoľnícku aktivitu bude Liga vozíčkarov vďačná.

Viac o Lige vozíčkárů na www.ligavozic.cz

Domov Horizont:

Domov je príspevková organizácia, ktorá sa zameriava na opateru chlapcov a mužov s mentálnym a mentálno-fyzickým postihnutím v snahe zachovať im čo najväčšiu samostatnosť a rozvoj. Medzi vzdelávacie aktivity, ktoré poskytuje, patrí školské vzdelanie, večerná škola, ale aj rôzne krúžky, napríklad hudobný, tanečný, počítačový, realizácia v dielňach a podobne. Horizont hľadá dobrovoľníkov, ktorí časť svojho voľného času venujú klientom domova, stanú sa ich spoločníkmi, kamarátmi a rozšíria nielen hranice ich sveta , ale aj svojho vlastného. Dobrým nápadom v realizácii kreatívnych činností sa predsa medze nekladú. Ak by si sa rád stal dobrovoľníkom Horizontu,  nečakaj a konaj.

Viac info o Domove Horizont na: www.horizontkyjov.cz

Ratolest Brno, o.s.:

Neštátna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1995 má 3 hlavné piliére. Sociálno - aktivizačný program  podporuje rodiny s deťmi zasiahnuté krízou, ktorá môže mať dopad na zdravý vývoj dieťaťa, rôznymi spôsobmi. NZDM Pavlač, nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež, je rozdelené na dva kluby pre mladšie a staršie deti. Deťom zo sociálne slabších rodín a zlého ekonomického prostredia sú tam vštepované základné spoločenské a životné hodnoty. NK Likusák, nízkoprahový klub, je realizovaný pre mládež vo veku 12-20 rokov, ktorá je ovplyvňovaná nežiaducimi vplyvmi spoločnosti.  Poskytuje priestor na rozhovory o témach ako drogy, partia a podobne. Probačný program Změnit směr  je určený pre neplnoletých a mladistvých majúcich konflikt so zákonom. Poslaním je zmierniť jeho dopady a nastaviť kompas mladých ľudí na inú svetovú stranu. Chceš im pomôcť aj ty?

Viac info o Ratolesti Brno na www.ratolest.cz

Práca dobrovoľníka v sebe ukrýva mnohé pozitíva. Okrem nadobudnutia nového životného rozmeru sú dobrovoľníkom poskytované kvalitné vzdelávacie kurzy, získavajú nové skúsenosti nielen pri práci s ľuďmi, ale aj poznatky pre štúdium, čím sa stávajú viac „ostrieľanými“ v súkromnom aj profesionálnom živote. Žatva je veľká, robotníkov málo. Pouvažuj o svojich schopnostiach a možnostiach.

Další články k tomuto tématu:

 

Připravily: sonulka_b a mizu89