Seminář s názvem IDEOLOGIE GENDER se uskuteční ve čtvrtek 1. března v budově Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci od 9.00 do 16.00. Inspirací a mottem jsou slova papeže Františka: „vyloučení antropologického základu rodiny a diktát výchovných programů“ (Amoris Laetitia od 56).

Přednášku na téma Člověk jako osoba přednese Jan Sokol, křesťanský intelektuál, filosof, překladatel a vysokoškolský pedagog zabývající se filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Feminismus a genderová teorie - takový je název přednášky Márie Raučínové, jedné ze zakladatelek Katolického hnutí žen Slovenska a aktivistkou ve věcech ochrany života. Na Gender ve výchovně vzdělávacích programech upozorní pedagožka a politička Nina Nováková. Mezi další přednášejí budou patřit např. Marie Oujezdská nebo P. Jan Balík

Srdečně zvou Národní centrum pro rodinu, Katechetická sekce ČBK, Sekce pro mládež ČBK a Sekce církevního školství ČBK.

Konferenční poplatek je 100 Kč. Informace a přihlášky: www.rodiny.cz

Více informací naleznete zde: IDEOLOGIE GENDER_program.pdf