HONDURAS - SAN PEDRO SULA - KLINIKA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

Každý rok věnuje řád milosrdných bratří zvláštní pozornost některému svému zařízení, které potřebuje pomoc. V roce 2010 stavěli centrum pro mladé bratry v africkém Nairobi, minulý rok centrum pro Alzheimerovu chorobu v čínském Yanji.
Každý rok se milosrdným bratřím podařilo zde v Čechách vybrat okolo 2500 eur. Letos jejich pomoc bude mířit do Hondurasu, kde vyrůstá Klinika pro duševně nemocné.


 Milosrdní bratři přišli do Hondurasu v roce 2000, ve spolupráci s místní Charitou pak navštívili místní polikliniky a nemocnice, oslovili místní rodiny a nemocné. Dále mezi místními obyvateli zajistili podmínky pro výstavbu kláštera ve čtvrti La Aurora hned vedle původního kostela sv. Jana z Boha. Po několikaletém šetření se bratři rozhodli pro stavbu Kliniky pro duševní zdraví. V tomto projektu byli a jsou nesmírně důležité kontakty s veřejnými a soukromými zdroji, velkou pomoc poskytla pastorační komise diecéze pro zdravotnictví.

Na stavbě celého komplexu se z největší části podílely španělské humanitární organizace místních vlád celkovou částkou přesahující 2 miliony eur.
Původně měla projekt financovat čistě vláda Hondurasu, avšak kvůli zmatené politické situaci v zemi k její pomoci nedošlo. Nyní je však potřeba zajistit chod tohoto zařízení, ke kterému se původně zavázala místní vláda na dva roky. Na osobní náklady pacientů, léky, vzdělávání a informovanost, sociální práce a další je potřeba zajistit částka na nejnutnější prostředky bez mála 395 000 eur.

Honduras však netrápí pouze nestabilní politický systém. Země se musí vyrovnávat s následky několika vážných přírodních katastrof, což se projevuje na špatné ekonomické, sociální a zdravotní úrovni, Honduras má velké problémy s AIDS, vysokou drogovou závislostí a projevuje se zde vysoká míra mentálních onemocnění. Nejčastější konkrétní problémy obyvatelstva jsou: negramotnost, ekonomické problémy, násilí, genetické
choroby a nedostatek odpovědného rodičovství. Všechny tyto problémy jsou důvodem přítomnosti milosrdných bratří na tomto místě. Země žije z plantážnického pěstování banánů, kávy a dalších zemědělských produktů. Díky vysoké poptávce z celého světa po těchto produktech zde roste infrastruktura, zlepšuje se kvalita nemocnic, lékáren, ale i škol a univerzity. Nicméně krize zdravotnictví je zde stále více než zřejmá. Ta se dotýká nejvíce právě duševně nemocných lidí, což se projevuje i na jejich vysoké úmrtnosti. To byl především důvod pro pozvání řádu milosrdných bratří. Je zde nutné zajistit odbornou péči, prevenci formou informovanosti obyvatel a vzdělávacích aktivit.

Projekt HONDURAS - SAN PEDRO SULA - KLINIKA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ bude prezentován na akcích, pořádaných řádem, stěžejní však bude Benefiční koncert ZUŠ Františka Jílkav pondělí 21. 5. 2012 v Sále Milosrdných bratří v Brně. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude mířit právě do Hondurasu. Možnost přispět bude na Noci Kostelů 1. 6. 2012, anebo při vybraných kostelních sbírkách v řádových kostelech
v Čechách a na Moravě. Další informace budou v průběhu roku zveřejňovány na www.milosrdni.cz.

ze zprávy br. Alfonse M. Höringa, O.H. - kordinátor řádových misijních projektů

přeložil a zpracoval: Vít Pospíchal

upravila: Kristýna Kučerová