Brat Roger: „Boh môže iba milovať“

Veriaci  nielen z Českej republiky sa tento víkend stretli v Katedrále sv. Václava v Olomouci.  Cieľom ich návštevy bolo ekumenické podujatie s názvom Dny důvěry, ktoré sa nieslo v duchu Taizé. Po Zlíne a Brne sa uskutočnilo po tretíkrát práve v tomto meste.


Do katedrály prišlo načerpať a prehĺbiť svoju vieru takmer 300 kresťanov, ktorým bol ponúknutá pestrá škála  aktivít- zaujímavých workshopov a biblických úvodov. Témy sa týkali objavenia radosti, odpustenia, no súčasťou programu boli  aj biblické tance či rozdiely medzi moslimskou a kresťanskou vierou.  Zorganizovať podujatie v tomto duchu, konkrétne v Olomouci, bol nápad brata Wojteka, ktorý dohliadal na duchovný priebeh akcie.

V roku 1940 odišiel mladý brat Roger do Francúzska. Hnaný vnútorným popudom pomáhať ľuďom v núdzi, založil v dedinke Taizé komunitu.  Tú dnešnú tvorí viac ako 100 bratov rozličných národností pochádzajúcich nielen z katolíckej cirkvi. Pobyt v Taizé je príležitosťou hľadať spoločenstvo s Bohom v modlitbe, speve, tichu a rozjímaní aj pre mladých ľudí. Možno tu znovuobjaviť vnútorný pokoj, zmysel života a novú silu. „Mladí ľudia cítia, že ich nechceme využiť pre nejakú prácu, ale vytvárame pre nich miesto pokoja a modlitby. Nechceme, aby v Taizé zostali, ale pozývame ich k tomu, aby zažili v modlitbe a pri stretnutí s inými niečo nové. Povzbudzujeme ich k nejakému „pohybu“ na ich ceste viery doma. Taktiež k tomu,  ako ju  môžu zdieľať s ľuďmi, ktorí ich tam čakajú,“ vysvetľuje brat Wojtek.

Základom života v Taizé je modlitba rozjímania. Tá zahŕňa  spievanie  a opakovanie  slov z evanjelia, biblických textov. Kľúčovým časom v Taizé je čas ticha. Byť osamote, ale aj v spoločnosti iných. V tichu dokáže človek odhaliť niečo o sebe, okrem toho je to veľmi osobný čas s Bohom. Sprievodnými  znakmi modlitby je počúvanie Božieho slova vo forme krátkych pasáží- niekoľko slov, meditatívne piesne a ticho, ktoré privádzajú k rozjímaniu.

„ V dnešných časoch nie je toľko kresťanov, ani kostoly nie sú naplnené tak, ako by mali byť. Každý potrebuje duchovnú komunitu, pretože nikto z nás nemôže žiť svoju vieru osamote a uzatvárať sa do seba. Mali by sme zdieľať svoju vieru s inými a pozvať ich do nej. Je to veľká úloha, ktorá sa zdá byť jednoduchá. No je nevyhnutné žiť vieru konkrétne a vziať zodpovednosť nie len za svoju, ale aj za vieru iných,“ hovorí brat Wojtek.

Ďalšou z charakteristík Taizé je ekumenizmus a oranžová farba. „Dôležité bolo, aby na stretnutí a vo výzdobe nebolo nič, čo by mohlo vadiť zástupcom iných cirkví. Riešili sme napríklad, či by obraz pápeža Jána Pavla II. ako dekorácia neprekážal. Minulý týždeň bola totižto do katedrály prinesená jeho relikvia, kvapka krvi na bielej tkanine. Nebolo však našim zámerom na to počas Dnů důvery poukazovať, inak je dostupná bežnej verejnosti, “ hovorí koordinátor Josef Lavička.

„Cieľom podujatia bolo zbližovanie cirkví a komunikácia medzi nimi. Chceli sme poukázať na to, že rozdiely medzi nimi nie sú veľmi veľké. Keď máme spoločného Pána, sme schopní baviť sa o ňom a spoločne vieru prežívať aj vzhľadom na rozličné aspekty v každej cirkvi,“ dodáva Lavička.

 

autor: Mižu89

foto: Radim Scholaster