Během tohoto roku bude opět na několika místech v naší zemi probíhat výstava fotografií s názvem Člověk a víra. Tento projekt je v současné době pravděpodobně nejrozsáhlejším fotografickým projektem u nás. Sdružuje okolo 140 fotografů, kteří dlouhodobě dokumentují náboženský život, církevní tradice a projevy křesťanské víry v české společnosti. Má velký ohlas nejen u nás, ale i v zahraničí.

  Fotografie jsou k dispozici ve velmi rozsáhlé databázi na těchto webových stránkách: www.clovekavira.cz/galerie

 

  Petr Macek/ Člověk a víra

 

  Nejlepší snímky prezentuje putovní výstava, která byla zahájena na Pražském hradě a bude postupně v jednotlivých diecézích.

Praha (právě probíhádo 11.1. 2019)

Olomouc (14. 4. 2019 až 16. 5. 2019)

Brno (18. 5. 2019 až 16. 6. 2019)

České Budějovice (23. 7. 2019 až 23. 8. 2019)

Litoměřice (24. 8. 2019 až 26. 9. 2019)

Ostrava (29. 9. 2019 až 30. 10. 2019)

Plzeň (bude upřesněno)

Hradec Králové (bude upřesněno)

  Součástí projektu jsou i menší lokální výstavy, které proběhnou například v rámci Dnů lidí dobré vůle, Noci kostelů a jiné menší výstavy v jednotlivých farnostech. Stačí sledovat https://www.clovekavira.cz/

 

  Vojtěch Pospíšil/ Člověk a víra

 

  Fotografie se týkají asi všech témat, která mají vztah k víře a člověku. Najdete církevní obřady, poutě, žehnání a modlitby, udílení svátostí, sakrální architekturu a její detail, život církve (farní dny, plesy, …) a další. Fotografie nejsou jen z České republiky, ale například i z Lurd. Uvidíte skauty přivážející Betlémské světlo, Tři krále, Pochod pro život nebo třeba pasování rytířů řádu sv. Lazara.

 

  Vojtěch Pospíšil/ Člověk a víra

 

  Posláním fotografů je evangelizovat obrazem. Spojuje je touha sloužit Pánu. Stát se členem není nijak složité. Musíte mít jen fotoaparát (zrcadlovku nebo i bezzrcadlovku). Důležité je mít pokoru učit se od zkušenějších kolegů a umět si vyslechnout kritiku. A ochotu fotit zdarma. Odměnou je to, že porostete nejen profesionálně – fotograficky, ale i duchovně. Sdružení pořádá každý rok FotoFest - setkání fotografů, které je zaměřené hlavně na zdokonalení se ve focení, ale také i společnou duchovní obnovu, která pomáhá růst ve vztahu k Bohu.

 

  Vojtěch Pospíšil/ Člověk a víra

 

  Jaké jsou požadavky pro přijetí? Jsou dva hlavní. Prvním je mít ochotu sloužit! To znamená nefotit pro sebe za honorář, ale jít sloužit třeba jako ministrant k oltáři za nebeskou odplatu. 😊 Druhým pak mít alespoň základní fotografické vybavení. Bohužel nestačí mít jenom kompakt nebo mobil, protože členové sdružení fotí v náročných světelných podmínkách. Bohatě ale stačí základní zrcadlovka nebo bezzrcadlovka s vyměnitelným objektivem. Takže pokud tyto dvě podmínky splňujete, ozvěte se! (Kontakty jsou na konci článku.) No a pak už Vás proškolí na vstupním víkendovém workshopu, kde se dozvíte ne jenom, jak fotit v kostele nebo upravovat fotografie, ale i jak by měl být fotograf nenápadný během bohoslužby, aby zbytečně nerušil ostatní.

  „Když se člověk učí fotografovat, učí ho to i lépe vidět, vnímat Boha v přírodě, lidech a kolem sebe. Začnete úplně jinak vnímat jednotlivé neopakovatelné momenty. Naučíte se jinak vidět světlo, barvy,… A když si dokážete uvědomit krásu okamžiku, mnohem lépe si uvědomíte také to, že ta krása nemohla vzniknout sama od sebe nebo náhodou. A pak už stačí málo k tomu pocítit Boží přítomnost a je jedno jestli to je během svatebního obřadu nebo při východu slunce na vrcholcích Alp,“ říká Dominik Novák, fotograf sdružení Člověk a víra.

redakce Signály

Kontakty:

Roman Albrecht, zakladatel projektu

+420 731 137 271

clovekavira@gmail.com