I letos poputuje po naší zemi výstava velkoformátových fotografií od různých autorů ze sdružení Člověk a víra. Na sedmdesáti snímcích si budete moci prohlédnout významné události v církvi. Zachycují buď aktuální témata z uplynulého roku nebo něco z běžného života ve farnostech (mše svaté, křty, pohřby, poutě, svěcení, tříkrálovou sbírku, roznášení Betlémského světla, koncerty, plesy, ministrantské aktivity, setkání mládeže, vánoční a velikonoční svátky, …).

Autory je více než čtyřicet různých fotografů a fotografek. Výstava začíná v Praze a postupně poputuje po všech diecézních městech. V Olomouci bude 25. března - 28. dubna v kryptě katedrály sv. Václava, v Brně 19. května – 17. června v kostele sv. Jakuba. Potom i v dalších městech – Ostravě, Hradci Králové, …

Autor fotografie: Roman Albrecht/Člověk a víra

„Fotografové společenství Člověk a víra si vytyčili cíl pozvednout úroveň církevních dokumentárních fotografií na úroveň, která odpovídá tisícileté tradici církve, jako nositelky standardů umělecké tvorby. Současně chtějí také ukázat, že víra patří k životu, že věřit je normální a obrazovým sdělením zvěstovat evangelium.

Fotografové se setkávají v diecézích a vzájemně si předávají zkušenosti. Několikrát jsme navštívili klášter Trapistů v Novém dvoře při duchovní obnově a letos i klášter na Hoře matky boží v Králíkách.

V současné době registrujeme 130 fotografů a rádi přivítáme další. Nový fotografové absolvují workshop, kde se dozví vše potřebné o naší práci,“ řekl Pavel Langer ze sdružení Člověk a víra.