Jak správně doprovázet mladé lidi k volbě povolání. Nadčasový problém, který řeší každá generace bez rozdílu, bude stěžejním tématem letošního ročníku Konference o mládeži, která se uskuteční ve dnech 7. a 8. prosince  v Rekreačním zařízení Vyhlídka v Češkovicích u Blanska. 

                            

Na jihu Moravy se setkají lidé, kteří se věnují pastoraci mladých. Program je určen především pracovníkům, případně dobrovolníkům vedoucím mládež ať už z diecézních center mládeží, řeholí, hnutí, komunit, církevních škol a podobně. „Jde o předávání zkušenosti v současné době a hledání způsobu, jak mladé doprovázet k dospělosti. Chtěli bychom se také navzájem více poznat a vyslechnout příspěvky k tématu,“ zmínil ke konferenci ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference Kamil Strak.

Konference se konají od roku 1996 na popud arcibiskupa Jana Graubnera vždy v době adventní a jedním z cílů je reagovat na aktuální požadavky doby ve výchově mladých. „Časy se přirozeně mění, tak si chceme říct, co je potřeba dělat nově a k čemu se už nevracet, co ponechat historii. Chceme se také společně modlit a navázat přátelství,“ dodal Strak s tím, že konference se může zúčastnit každý, koho zmíněné téma zajímá. 

 Foto: cirkev.cz