Farnost Brno-Řečkovice zve na festival FULL of LIFE, který se uskuteční v sobotu 3. června 2017 od 14 do 22 hodin v areálu bývalého pivovaru (nad kostelem) na Palackého náměstí v Brně–Řečkovicích.

FULL of LIFE je křesťanský festival, který nabízí smysluplné prožití sobotního odpoledne a večera ve společenství křesťanů v pohodové a přátelské atmosféře, a to všem věkovým kategoriím. Jeho součástí jsou vystoupení různých hudebních žánrů, divadelní představení pro děti i dospělé, svědectví o Bohu a přednášky. Samozřejmostí je služba modliteb a duchovního poradenství. Pro děti budou připraveny hry a workshopy. Program festivalu proběhne na hlavním pódiu, malé scéně a v kostele sv. Vavřince.

Večer vyvrcholí na hlavním pódiu v 19:30 hodin open air svatodušní vigilií před Slavností Seslání Ducha svatého. „Pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení, zmrtvýchvstání Pána Ježíše, a letnice jsou svátkem seslání Ducha svatého, svátkem skutečné plnosti života. Svátky se začínají vždy slavit již v předvečer a takováto slavnost se nazývá Vigilie od slova vigilare = bdít. Bývá zvykem, že se Vigilie slaví se mší svatou. Pro tento večer jsme zvolili oslavu trochu jinak s hudbou, zpěvem a adorací.“ říká P. Jan Kotík, administrátor farnosti u kostela sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích. Svatodušní vigilii povede Schola brněnské mládeže (SBM) pod vedením sbormistra Štěpána Policera. 

Již odpoledne vystoupí na hlavním pódiu např. Brno Gospel Choir s doprovodnou skupinou. Brno Gospel Choir patří k nejstarším a nejvýznamnějším gospelovým tělesům u nás. Zpívá převážně soudobý americký a evropský gospel. Dále vystoupí Sbor věčně mladých s doprovodnou skupinou, který nás zavede do oblasti spirituálů i dalších křesťanských písní. Dalším účinkujícím je Řečkovická schola a Řečkovická scholička s programem rytmických křesťanských písní. Dále se představí nové hudební těleso Farní kapela, která představí anglické chválové písně. Divadelně-improvizační soubor Kapor na scéne, který byl založen v Žilině, uvede divadelní představení pro dospělé s názvem Robin Hood.

Na malé scéně soubor „Kapor na scéne“ odehraje divadelní představení Loď na kopci určené dětským divákům. Malá scéna bude rovněž centrem soutěží, workshopů, her a zábavného programu pro děti s názvem Noe a zvířátka.

V kostele sv. Vavřince si mládež a dospělí mohou poslechnout např. přednášku olympijského kaplana P. Oldřicha Chocholáče, který doprovázel český olympijský tým loni v brazilském Rio de Janeiro, s názvem „Olympijský kaplan: služba přátelské přítomnosti“. Radovan Voříšek ze společnosti Podané ruce o.p.s. nás seznámí s problematikou prevence a léčby závislostí v přednášce s názvem „Závislosti a uzdravení“. Dále se v kostele představí skupina Biblických tanců. V podvečer se můžeme v kostele sv. Vavřince těšit na divadelní představení „Zraněný pastýř“ na motivy knihy Daniela Ange. Je to příběh člověka, který hledá smysl svého života a hledá způsob, jak zaplnit prázdnotu svého srdce.

„Full of life znamená plný života, jinými slovy život naplněný Kristem a vírou v Něj. K tomuto názvu nás inspirovala Ježíšova slova z Janova evangelia: "Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v plnosti" (Jan 10, 10). Chtěli bychom, aby to mohli slyšet a zažít všichni, kdo přijdou.“ říká Petr Handlar z přípravného týmu festivalu.

Správná slavnost se neobejde bez zajištěného občerstvení. A přespolní potřebující nocleh, se mohou obrátit na organizátory, kteří zajistí jejich přespání. Aktuality a další informace jsou zveřejňovány na webových stránkách www.fulloflife.cz a na sociální síti Facebook.