Znovu objevujeme, že naše identita a zakotvenost v tomto současném světě vyžaduje nejen pevný postoj propojený se zemí, ve které žijeme, ale také pohled upřený nahoru. Zdravá spiritualita či vertikála, tento postoj přesahující a zároveň tvůrčí rozměr lidského života, nám dává schopnost tvořivé síly k spoluvytváření lidské společnosti, podílení se na obecném dobru a vlévání naděje životu.


(foto: Člověk v dialogu)

 

V Praze, na Malé Straně, v kostele Pražského Jezulátka, připravuje společnost Člověk v dialogu přednášky a vystoupení osobností, které nabízejí možnosti, jak hledat spiritualitu v dnešní tekuté době. Přijměte pozvání na tři nejbližší.  

 

8. 3. od 19.00 hodin Ivana Noble: Dialog jako společná cesta do nové duchovní krajiny

 

Prof. Ivana Noble, PhD. – teoložka, farářka Československé církve husitské, pedagožka na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy

 

Ztráta stálosti, pevných hodnot, opor ve společnosti, trvalých vztahů i pracovních míst patří k charakteristickým rysům “tekuté” společnosti naší doby. Jsme konfrontováni s nárokem být trvale k dispozici. Nová média s sebou přinesla nejen nové možnosti, ale i nové závislosti a nové způsoby jak manipulovat to, k čemu se chováme, jako by to byla skutečnost.

Kde hledat a nacházet ticho a vnitřní prostor nezbytné pro dialog s Bohem i s druhým člověkem? Jak se vyhnout pokušení obývat iluzorní světy, abychom neztratili duchovní radost? Abychom se sobě navzájem nestali cizinci a abychom nezapomněli na solidaritu s potřebnými?

 

22. 3. od 19.00 hodin Jiří Drahoš: Fraktály a chaos – fascinující řád nedaleko nekonečna

 

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. – fyzikální chemik, předseda Akademie věd ČR, nositel medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy

 

Řád v chaosu a chaos v řádu. Dynamika a proměnlivost reálného světa, jeho předvídatelnost a náhodnost. Zamyšlení a diskuse nad dopady teorie chaosu do světa vědy, umění, náboženství a filozofie.

 

5. 4. od 19.00 hodin Divadlo Víti Marčíka: Moravské pašije

 

Divadlo Víti Marčíka – rodinné divadlo

Velikonoce, pašije, ukřižování Krista tak, jak je upravil a hraje komediant a loutkář Víťa Marčík. „Moravské pašije“ chtějí přispět k obnovení tradic. Víťa Marčík přichází s pašijemi, které ztvárnil svým osobitým způsobem – lidovou formou, jako vypravěč a loutkář. Vážné téma hraje komediant, který u všeho byl, vše viděl a díky jeho vyprávění bude i divák vtažen do tohoto příběhu. Scénu tvoří stará rozbitá Boží muka.

 

Více informací naleznete na stránkách Člověk v dialogu. Jsou zde k dispozici také videozáznamy dřívějších přednášek např. R. Bezáka, K. Lachmanové, H. Illnerové a mnoha dalších.