Konec února se blíží a s ním i termín podávání přihlášek na vysoké školy. Stále ještě nejste rozhodnutí? Nebo uvažujete o změně oboru? Chcete doplnit svou odbornost? Možná vás osloví nabídka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy


 

 

Pro ty, které zajímá kultura, dějiny evropské společnosti a vývoj literatury nebo filosofie od antiky až po současnost KTF UK nabízí prezenční studijní obor Dějiny evropské kultury. Studium vás předurčí k uplatnění v cestovním ruchu, žurnalistice, redakcích či nakladatelstvích, v muzeích nebo galeriích.

Pokud by vám více vyhovovalo konkrétnější zaměření na oblast kultury, je pro vás připraven prezenční studijní obor Dějiny křesťanského umění. Zde společně s vyučujícími projdete dlouhým a spletitým vývojem výtvarné kultury a bude pouze na vás, ve kterém historickém období se zdržíte déle a kterému se budete později ve své profesní praxi věnovat, ať v muzeu, galerii, památkovém ústavu či jiné kulturní organizaci.

Jak již název fakulty napovídá, přihlásit se můžete také na studium teologie. V rámci prezenčního studia je pro vás připraven pětiletý obor Katolická teologie. Již zaměstnaní studenti jistě více uvítají dálkové studium Teologických nauk. Studium těchto oborů vám zajistí široký humanitní vzdělanostní základ a připraví vás na profese, kde využijete schopnost práce s lidmi či organizační dovednosti, a to nejen v církevních institucích.  

Zajímá vás, jak to na KTF UK vypadá, co vás čeká a co můžete čekat vy? Podívejte se na videospot o fakultě a jejím životě.

 

 

Poslechněte si rozhovor s proděkanem pro studium doc. Jaroslavem Brožem, Th.D. S.S.L. Nebo se začtěte do fakultního časopisu DOXa.

Termín přihlášek je do 28. února 2017. 

www.ktf.cuni.cz nebo na Facebooku