Od 8. do 15. ledna proběhne v Česku Alianční týden modliteb. Jedná se o mezidenominační iniciativu, kterou připravuje Česká evangelikální aliance. Pořadatelé zvou k účasti všechny sbory a farnosti. Letošní ročník je zaměřený na děti, mládež i rodiny.


 

Na webu ČEA se píše: Nikdy v minulosti nebylo na světě tolik dětí, jako dnes. Děti tvoří asi 1/3 obyvatel Země (asi 2,5 mld. ze 7,5 mld.). Děti jsou budoucností tohoto světa. Nesmírně proto záleží na tom, v jakých podmínkách budou vyrůstat a jak budou vychovávány. Děti jsou rovněž jedním z největších misijních polí. Stejně jako dospělí mají duchovní potřeby, stejně jako dospělí potřebují záchranu pro věčnost, stejně jako dospělí mohou porozumět evangeliu a přijmout spasení. Když nás Ježíš posílá kázat evangelium všemu stvoření (Mk 16, 15), nemůžeme opomenout děti. Pán Ježíš Kristus dává děti za vzor (Mt 18, 3–4). Děti jsou vnímavé na evangelium a duchovní vyučování, zájmem o evangelium zahanbují dospělé. Získat dítě pro Krista znamená získat pro něj celý lidský život. Děti jsou také jednou z nejohroženějších skupin populace. Jsou křehké a zranitelné. Mnohé negativní jevy ve světě (hlad, pronásledování, válečné konflikty, přírodní katastrofy, krize rodiny) nejvíce dopadají na děti.

 

(zdroj: www.ea.cz)

 

Pokud byste se také rádi připojili k modlibám za děti, můžete využít Modlitební průvodce ATM 2017 za děti.

Speciální výzva Aliančního týdne modliteb platí pro mládeže ve spolupráci s hnutím Modlitby 24-7. Cílem jsou společné modlitební řetězy ve městech, i k tomu jsou připravené inspirativní materiály a nástroje.

Zapojit se můžou i rodiny, k dispozici je jim brožurka Modlitební průvodce pro rodiny. Obsahuje zamyšlení k modlitbám na osm dní, rodinné aktivity a především témata ke společným modlitbám v rámci rodiny.

Věříme, že rodina je jedinečným místem, kde rodiče mohou se svými dětmi sdílet svoji víru a uvádět je do vztahu s Bohem. Chceme-li se modlit za děti, musíme se modlit především s nimi.  Doufám, že naše společné modlitby v rámci Aliančního týdne modliteb mohou být povzbuzením pro církev, aby lépe naslouchala dětem, jejich radostem a trápením, ale i otázkám, nápadům a snům. Děti potřebují naše modlitby!", řekl tajemník ČEA Jiří Unger, sám otec čtyř synů. 

Česká evangelikální aliance byla založena v roce 1991 a sdružuje 9 protestantských církví (přibližně 35 000 lidí), přes 40 křesťanských neziskových a charitativních organizací, velký počet místních sborů a jednotlivců z dalších denominací v ČR. ČEA je členem Světové evangelikální aliance, která v současnosti celosvětově zahrnuje více než 200 milionů lidí ve120 národních aliancích. Více informací je dispozici na stránkách www.ea.cz.