„Klenbou, která nese život církve, je milosrdenství,“ píše papež František ve své bule Misericordiae Vultus – Tvář milosrdenství.

Zahájení Svatého roku milosrdenství proběhne o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, 8. prosince 2015. V tyto dny se bude zároveň připomínat 50. výročí uzavření II. vatikánského koncilu. Svatý rok tak má dát církvi nový impuls v uskutečňování koncilního díla. Jeho zakončení je pak naplánované na 20. listopadu 2016.

Podle papeže Františka není milosrdenství abstraktním pojmem, nýbrž tváří Boha, kterého je třeba objevovat, kontemplovat a jemu také sloužit. Milosrdenství je současně „klenbou, která nese život církve“.

Milosrdenství je téma Františkovi zvlášť blízké, neboť si za své biskupské (a později papežské) heslo zvolil větu „Miserando atque eligendo“ v překladu „Pohleděl na něj s milosrdenstvím a vyvolil jej“.

„Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!" (Papež František v bule Misericordiae Vultus)

Při zahájení se ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu otevře Svatá brána, která bývá obyčejně zazděná a otevírá se pouze při mimořádných příležitostech. Podle papeže má být především Bránou milosrdenství: „V tomto případě půjde o Bránu milosrdenství, kde každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději.“ Otevření Svaté brány symbolicky znázorňuje nabídku „mimořádné cesty“ ke spáse. Skrze mimořádně zaměřený rok chce papež František postavit do centra pozornosti milosrdenství Boha, který zve lidi k návratu k sobě.

Novinkou Svatého roku je skutečnost, že bude probíhat nejen v Římě, nýbrž i v diecézích na celém světě. Pět dní po zahájení roku budou ve všech katedrálách, nebo konkatedrálách a jiných kostelech zvláštního významu, otevřeny právě tyto „Brány milosrdenství“, které zůstanou otevřené po celý rok. Jedu z bran otevřel František například v Bangui ve Středoafrické republice během své první cesty po tomto kontinentu.

(Svatá brána Svatopetrské baziliky. RadioVaticana)

Celou papežovu bulu si můžete v českém překladu přečíst Zde, neméně zajímavý a poučný je i jeho list předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci Rino Fisichellovi, který má organizační stránku Roku milosrdenství na starosti. Kalendář akcí papeže Františka zpracovalo Tiskové centrum České biskupské konference. Výběr z papežových zamyšlení nad Božím milosrdenstvím z promluv pronesených v prvních dvou letech jeho pontifikátu připravilo vydavatelství Paulínek. Oficiální prezentace Vatikánu ke Svatému roku milosrdenství najdete mj. v angličtině zde.