"Tolik barbarství v nás vyvolává zděšení a ptáme se, jak může srdce člověka vymyslet a uskutečnit tak strašlivé události, které otřásly nejen Francií, ale celým světem. Chci znovu jasně zdůraznit, že cesta násilí a nenávisti neřeší problémy lidstva, a že používat Boží jméno k ospravedlnění této cesty je rouhání."


 To řekl papež František k teroristickým útokům v Paříži. K jeho výzvě k solidaritě se připojilo mnoho církevních osobností – a nikoli pouze z prostředí křesťanského.

"Muslimská obec hluboce soucítí s obětmi ve Francii, které zemřely při teroristickém útoku. Razantně odsuzujeme jakékoliv násilí na kterékoli bytosti. A opět důrazně opakujeme, že tyto činy nemají a nikdy nic neměly společného s islámem," odsoudili pražští muslimové pařížské útoky. "Poselství islámu, dle slov Koránu, je poselstvím milosrdenství všem lidem, a ne poselstvím msty a nenávisti, kterou extremisté z Al-Káidy a IS šíří svou zločinnou politickou ideologií a teroristickými činy," dodali členové Ústředí muslimských obcí ve svém prohlášení.

Připojme se k papežově modlitbě: „Svěřme Božímu milosrdenství bezbranné oběti této tragédie. Nechť Panna Maria, matka milosrdenství, vzbudí v srdcích všech lidí myšlenky moudrosti a předsevzetí míru. Prosme ji, aby ochraňovala a bděla nad drahým francouzským národem, první dcerou církve, nad Evropou a celým světem. Všichni společně se chvíli modleme v tichu a pak se pomodleme Zdrávas, Maria."

Pro nás, pro křesťany, platí, jak řekl papež František: „neexistuje žádné ospravedlnění pro takové činy,“ ale i slova arcibiskupa z Marseille George Pontiera: „Víme, že zlo nebude mít poslední slovo.“

Výzva do Roku milosrdenství

Ještě silněji vyznívá v kontextu s pařížskými událostmi poselství Roku milosrdenství, vyhlášeného papežem Františkem. Počínaje 8. prosincem až do 20. listopadu příštího roku bychom měli brát milosrdenství ke všem bližním ještě silněji, než doposud. „Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha,“ psal papež ve vyhlašující bule, aniž by věděl, s čím bude obyvatelstvo Evropy v blízké konfrontováno. Zejména v okamžiku strachu a hněvu vyznívají zvlášť důležitě Františkova slova z konce října, že: "situace bídy a konfliktu jsou pro Boha příležitostí k milosrdenství." 
 

 Rozezněte zvony

Kardinál a předseda České biskupské konference Dominik Duka vyzval farnosti, aby se v neděli ve 12 hodin rozezněly na památku obětí útoků zvony ve všech kostelích. Je pondělí a zvony utichly - ale v nás utichnout nemusí. Podle papežovy výzvy se můžeme připojit ke stálé modlitbě, která má, podle slov sv. Terezie z Lisieux moc jako "královna, která má v každém okamžiku volný přístup ke králi a může od něho dostat všechno, oč žádá." K zapojení do této modlitby můžete využít jak svá farní a duchovní společenství, tak i například zde na Signálech společenství Modlitba na vlně.

 

 (Ilustrační foto: Pixabay [online] creative commons)