Ve spolupráci s Diakonií Českobratrské církve evangelické zveřejňujeme finanční sbírku na pomoc uprchlíkům v nouzi.

Finanční dary, které je možné odesílat do konce roku 2015 na účet veřejné sbírky signály.cz, budou darovány Středisku humanitární a rozvojové spolupráci Diakonie CČE na realizaci jejich projektů.

  • účet veřejné sbírky signály.cz: : 2600540640/2010
  • variabilní symbol: 2015030

Diakonie CČE: Dlouhodobě se věnujeme pomoci potřebným v zahraničí a máme s tím mnoho zkušeností. Proto zatím zůstáváme u zahraniční pomoci také v tomto případě a rozšiřujme ji také na evropské státy, které již nejsou schopny migrační vlnu zvládat samy. 

Náš postoj v bodech:

  1. Jednejme racionálně, nepřehlížejme rizika, ale buďme solidární.
  2. Vnímejme uprchlíky jednotlivě jako normální lidi v nenormální situaci.
  3. Česká republika je pouze tranzitní zemí, buďme solidární se státy, které situaci nezvládají - ať už se jedná o okolní státy Sýrie nebo evropské státy.
  4. Na řešení současné uprchlické krize se musí podílet celá Evropa, protože zlepšení situace je v zájmu všech.
  5. Chraňme vnější hranice Schengenského prostoru, ale zároveň zaveďme lepší imigrační politiku, která dává lidem možnost požádat o azyl v místě jejich pobytu a nenutí je riskovat život a překračovat hranice ilegálně.
  6. Pracujme v místech původu konfliktu a řešme příčiny, nejen důsledky.

Dlouhodobě pomáháme v uprchlickém táboře Za´atarí v Jordánsku. Zde žije okolo 80 000 syrských uprchlíků. Dodali jsme tam obytné buňky pro nejpotřebnější rodiny, hygienické potřeby, oblečení a tento rok se zaměřujeme na vzdělávání. Naděje na život do budoucna je pro obyvatele tábora důležitá. 
Od tohoto roku také pomáháme v uprchlických táborech na severu Iráku.

Do pomoci státům Evropy, které nezvládají vysoký počet utíkajících lidí, jsme se zapojili v srpnu. Společně s partnery ze sítě ACT Alliance pracujeme především v Srbsku, Maďarsku a Řecku. Naše pomoc se zaměří na jídlo a vodu, hygienu, ubytování, psychosociální pomoc a vzdělání.

Další informace o naší pomoci.