Příští evropské setkání Taizé se bude konat ve španělské Valencii

Večer 31. prosince oznámil bratr Alois mladým lidem shromážděným v Praze, že příští evropské setkání mladých se bude konat v jednom městě, ve kterém se dosud nikdy nekonalo: ve španělské Valencii.

(Foto: Maritna Řehořová/ Člověk a víra)

Když se tuto zprávu dozvěděl kardinál Antonio Cañizares, který komunitu Taizé do Valencie pozval, vyjádřil „hlubokou vděčnost“ a povzbudil mladé lidi, aby se setkání zúčastnili v hojném počtu. „Bude to setkání církve a setkání modliteb za jednotu všech křesťanů. Bude to také setkání, které pro naši církev ve Valencii bude představovat výzvu žít způsobem podobným tomu, co Taizé nám všem přináší.“


Kardinál vyjádřil připravenost celé valencijské provincie hostit mezinárodní setkání výrazem, že „jsme církev, která věří v Ježíše Krista, sjednocená církev. Církev, která naplňuje Pánovu touhu, že máme být jedno, aby svět mohl uvěřit. Protože ve víře nacházíme naději.“ 

V průběhu setkání bratr Alois také oznámil, že se v dubnu vydá s dalšími bratry a stovkou mladých lidí z různých zemí do Moskvy, kde společně oslaví Kristovo vzkříšení v rámci pravoslavných Velikonoc. Odtud bude pokračovat do Minsku. Poté s jinou stovkou mladých navštíví křesťanská společenství Kyjeva a Lvova.

Při příležitosti setkání byly zveřejněny dva texty: Podněty pro rok 2015 (http://www.taize.fr/cs_article17439.html), které napsal bratr Alois, a poselství představitelů církví a mezinárodních organizací k evropskému setkání v Praze (http://www.taize.fr/cs_article17521.html).