Studentský Velehrad je pětidenní setkání (převážně) vysokoškoláků, které je pořádáno každé dva roky na Velehradě. Letos se uskuteční v termínu 7. – 11. 5. 2014.


V minulosti se akce zúčastnilo téměř 600 studentů, letošní účast očekáváme minimálně ve stejné výši. Náplní setkání jsou především kvalitní přednášky renomovaných osobností, diskuze nad aktuálními tématy, mše, relaxace při koncertech a jiných kulturních vystoupeních.

Studentský Velehrad organizuje přípravný tým složený z dobrovolníků z řad vysokoškolských studentů pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí ČR, o. s. Celý projekt zaštítili primas český kardinál Dominik Duka a metropolita moravský Jan Graubner.

Jaké bude téma Studentského Velehradu 2014?

Každý Studentský Velehrad má své jedinečné ústřední téma, které provází účastníky po celý čas setkání. Pro XII. ročník vybrali organizátoři téma Limity. Znám své limity? Jak ovlivňují můj život? Je možné je překonat? Které bychom jako křesťané měli respektovat? To jsou otázky, nad kterými se chceme společně zamýšlet. Mottem setkání je "Poznej! Přijmi! Překonej!". Cílem setkání je vytvořit prostor, kde se účastník může zamyslet jak nad svými limity, tak rovněž však nad svým nevyužitým potenciálem, kdy je možno hranice vnímat jako bod, jehož chceme a máme dosáhnout.

Na co konkrétně se můžete těšit?

Samotné akci bude předcházet tradičně pěší pouť a také cyklopouť. Na programu budou mše svaté s českými a moravskými biskupy a kněžími doprovázené studentskými scholami, tři přednáškové bloky s hosty napříč spektrem zájmů (Elias Vella, Andreas Boppart, Marek Orko Vácha, Max Kašparů, Zbigniew Czendlik, Pavel Jajtner a mnoho dalších), diskusní skupinky, koncerty (eSPé, Poletíme?, Filip Mana, CM Pajtáš, varhanice Ludmila Macková), modlitby, chvály, workshopy, překonávání limitů, setkání s přáteli, duchovní rozhovory, čajovna, posezení u vína a mnoho dalšího.

Jak se na akci přihlásit? Kdo se může zúčastnit?

Je nutno se zaregistrovat předem, a to do 22. dubna (nebo do vyčerpání kapacit) přes registrační formulář na stránkách Studentského Velehradu. Je možno přijet také pouze na víkend, je možná varianta se stravou nebo bez či přihlásit se jako skupina. Přestože je Studentský Velehrad určen především pro studenty vysokých škol, budeme se těšit i na absolventy, studenty vyšších ročníků středních škol, pracující apod.

Více informací o Studentském Velehradě včetně programu se dozvíte na oficiálních stránkách www.studentskyvelehrad.cz, na facebookovém profilu www.facebook.com/studentskyvelehrad nebo můžete napsat na info@studentskyvelehrad.cz

Autorka: Monika Hanzová