Adopce dítěte z dětského domova, dítěte po smrti rodičů, dítěte na dálku... Což takhle adopce politika?!


Možná už jsi o této akci slyšel - začala teprve nedávno (17. 11.), ale rozjíždí se slibně. Adopce politika není něco jako výměnný pobyt v domácnosti politika, jedná se o čistě modlitební adopci. Jak píší samotní tvůrci kampaně:

"Naším cílem je motivovat lidi k modlitbě za konkrétní politiky, kteří v poslanecké sněmovně, senátu, vládě a ve funkci prezidenta ČR rozhodují o zákonech a o směřování naší země. Nejde nám o propagaci jednotlivých politických stran ani o prosazení jakéhokoli politického názoru. Jako křesťané věříme, že tím, že se sjednotíme v modlitbě, můžeme ovlivnit, co se v naší zemi děje. 

Věříme, že Bůh touží po tom, aby křesťanské hodnoty jako spravedlnost, čestnost či úcta k životu, byly respektovány i na politickém poli. Uplatňování těchto hodnot máme od politiků očekávat. Místo neustálé kritiky a odmítání politiky chceme zaujmout postoj, který bude odrážet zodpovědnost za naši zem a za její budoucnost."

Do kampaně se můžeš zapojit i ty, je to velmi jednoduché: vybereš si "svého" politika, zaregistruješ si modlitbu za něj, každý den se za něho budeš 5 minut modlit (po doporučenou dobu minimálně půl roku).

Modlit se je lepší, než si jen stěžovat!

Jedna z možných modliteb:

Nebeský Otče,
jsi Pán pánů, Král králů i Autorita autorit.
Proto tě prosím za (JMÉNO POLITIKA).
Dej se mu poznat jako Pravda, která mu pomůže žít život ve Světle.
Daruj mu živou a pevnou víru, která odolá nesprávným názorům panujícím v našem světě.
Naplň ho odvahou prosazovat spravedlnost, čestnost, pokoj a další tvé principy a hodnoty tam, kde pracuje a žije. Povzbuď ho, aby hledal pravdu a aby ji šířil všude, kde je to možné.
Pomáhej mu, aby byl vnímavý a citlivý k potřebám druhých.
Požehnej i jeho rodině a jeho blízkým láskou, pokojem a radostí.
Prokaž mu, Pane, své veliké milosrdenství.
Amen.

http://www.adoptujsipolitika.cz/