Křesťanská amatérská hokejová liga - KAHL, začíná třetí sezónu svého působení. Od jejího vzniku se mnohé změnilo a ani v letošním roce nebude o novinky nouze. Nejdůležitější změnou je skutečnost, že KAHL získala právní subjektivitu. Od března 2013 je registrována jako občanské sdružení, což umožnilo získat finanční podporu od sponzorů a partnerů, z nichž nejvýznamnějším se stala Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.
 
 
 
 
Do soutěže od jejího vzniku zasáhlo něco kolem 150 sportovců z Královéhradecké diecéze, pro sezónu příští se připravuje rozšíření o další týmy. O vstup do soutěže projevil zájem pražský celek Midnight Movements, které aktuálně nabírá do svých řad nové zájemce. Vedení KAHL si od vzájemné spolupráce, která by měla letos přinést několik odehraných přátelských zápasů, slibuje vznik samostatné pražské či středočeské konference. Podobné aktivity pak probíhají v ostravsko opavské diecézi, která by mohla vytvořit další samostatnou konferenci.
 
Před začátkem soutěže seznal změn také herní systém. Nově se utkání odehrají na třikrát patnáct minut čistého času (dosud se hrálo na třikrát dvacet minut hrubého času), což by mělo hru více přiblížit hernímu modelu Českého svazu ledního hokeje.
Zveme všechny, kteří mají hokej rádi, aby se přišli podívat na některé utkání této jediné (a proto nejvyšší :-)) křesťanské hokejové ligy. Upoutávky na utkání naleznete na webu Signály.cz nebo na stránkách ligy www.kahl.cz.
 
Pokud byste rádi přihlásili svůj tým do soutěže, nebo byste se chtěli zapojili jako hráči a nevíte jak, můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu či telefonicky předsedu KAHL, o.s., Petra Vtípila.