Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli a neměli jste zatím na to čas nebo dostatek odvahy? Začni právě teď společně s ostatními čtenáři Bible!


V neděli 6. října 2013 bude slavnostně zahájen dvouletý program "Vezmi a čti celou Bibli". Prakticky si můžete vybrat z několika možností jak číst:

  1. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz se každý den ráno objeví daný biblický úryvek pro příslušný den (podle ČEP – Český ekumenický překlad). U textů Nového zákona si můžete navíc poslechnout četbu biblického textu v dramatizaci předních českých umělců. Text ČEP i nahrávky jsou publikovány s laskavým svolením České biblické společnosti.
  2. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz se najdete ke stažení rozpis četby celé Bible během dvou let ve dvou variantách:
    a) rozpis četby na každý den – s volnými nedělemi a posledními dny v měsíci na doplnění nepřečteného;
    b) souhrn četby na příslušný měsíc – s možností číst libovolně během daného měsíce.
  3. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz najdete Návod na vložení rozpisu čtení do kalenáře MSOutlook
  4. Denně vám můžeme e-mailem zasílat odkaz na text k přečtení.
  5. Díky Bibli do vašeho mobilu (pro operační systém Android) s aplikací pro rozpis čtení na jednotlivé dny budete mít Písmo vždy u sebe.
  6. Můžete si přidat sdílený kalendář do svého Google kalendáře.

Proč číst Bibli podledaného plánu? 

Výhoda konkrétního plánu spočívá právě v tom, že nás donutí k věrnosti a k vytrvalosti. Lépe řečeno – je to dobrá pomůcka, která může motivovat k soustavné četbě Písma dotažené až do konce, vedené nikoli náhodou a namátkou, ale podle určitých hledisek, umožňujících plastičtější a ucelenější pohled na biblické poselství.

Bible pro vás bude čtivější, protože Starozákonní čtení střídá četba z Nového zákona, v jehož světle se díváme na Starý zákon. Rozpis se snaží nabídnout rozmanitost, která by narušila dlouhé pasáže knih historických. Z praktických důvodů je každý sedmý den četby vyhrazen času na reflexi a rovněž na závěr každého měsíce je ponecháno několik dnů volna. Ať už k hlubšímu zamyšlení nad dosud přečteným anebo třeba k dohnání skluzu, který by jinak mohl odradit od dalšího čtení.

Připrav se na to

Přípravou na souvislé čtení Písma svatého mohou být například tyto publikace (některé zdarma dostupné na internetu):

Dei verbum – Věroučná konstituce II. vatikánského koncilu o Božím zjevení;

Mnoho hlasů - jedna víra – Felix Porsch, vydal Zvon – uvedení do Nového zákona;

Úvod do Písma svatého Starého Zákona – Dominik Duka.

Ve společném čtení se můžeme vzájemně podporovat vytrvalostí i modlitbou. Čtením Bible si jistě odnesete moudrost a sílu pro každý den.

Více o programu „Vezmi a čti celou Bibli“ najdete na http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=cetba-bible