Mezinárodní festival „Na vodě“ i po deseti letech pokračuje dál. XI. ročník se uskuteční 6. a 7. září opět v překrásném přírodním amfiteátru na přehradě Lučina u Tvarožné Lhoty.


Festival se postupně vypracoval až na dnešní mezinárodní úroveň a má již své pevné místo v kulturním dění. Každý ročník navštěvují diváci z celé České a Slovenské republiky. Z původní výhradně křesťanské akce se stal festival multižánrový, otevřela se tak možnost široké spolupráce, která festivalu dodává jeho originální a nezaměnitelnou tvář. Křesťanské a morální hodnoty jsou základním kritériem pro festival i dnes.

Pravdou je, že tým pořadatelů chtěl po krásných deseti festivalech v tom nejlepším a na samém vrcholu svých možností skončit. Někdy je ale mnohem těžší skončit než začít. Je to především zodpovědnost za něco co se budovalo 10 let - nejde to jenom tak od sebe odhodit. Mladý perspektivní tým stále drží při sobě a přicházejí další. Navíc podpora veřejnosti a dokonce i sponzorů v této složité době je stále dobrá a žene všechny dál. A pokud máme být zcela upřímní - 10 let festivalu je už součást života, srdeční záležitost, něco jako strom, který se zasadí a dělá se všechno možné pro to, aby nesl to nejlepší ovoce... Proto je motto letošního ročníku "Nikdy nezačínej přestávat a nikdy nepřestávej začínat!"

Výtěžek festivalu letos putuje na podporu sirotků z početných rodin na misiích v africké Tanzánii. Jde o zajištění dětí a jejich přístup k základním životním potřebám, především vzdělání. Jedná se o projekt v nejchudší části země.

Všichni pořadatelé pracují na festivalu zcela dobrovolně bez nároku na jakoukoli odměnu. Obrovité nadšení, které nic na světě nezlomí, už dokázalo přejít přes nejednu těžkou překážku, vyřešit nejeden problém. Velké díky patří velkému počtu partnerů festivalu. Bez jejich přízně, pochopení a spolupráce by se festival nemohl uskutečnit.

Veškeré informace týkající se festivalu včetně programu jsou k dispozici na oficiálním festivalovém webu www.festivalnavode.cz .

Na konci léta vás na Lučinu zvou a na všechny se těší všichni pořadatelé.