Věděli jste, že je možné studovat rodinu z křesťanského pohledu na vysoké škole? Tato jedinečná možnost se vám otvírá v příštím školním roce.


 

"Cestou církve je člověk a cestou člověka je láska." Jan Pavel II.

Teologická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku a Institut rodiny Jana Pavla II. v Bratislavě otvírají v akademickém roce 2013/2014 akreditované studium Nauka o rodině, podpora manželství a rodiny. Studium může být realizované:

  • jako tříleté bakalářské studium nebo dvouleté navazující magisterské studium
  • v prezenční nebo distanční formě


Studijní program zahrnuje interdisciplinární studium manželství a rodiny inspirované Teologií těla Jana Pavla II.: biblický, antropologický, teologický, medicínský, psychologický, sociologický, právní, bioetický a pedagogický aspekt, včetně sociální práce.

Cíl studia je podpořit kvalitní přípravu mladých lidí na manželství a rodičovství, hledat cesty k upevnění rodiny, iniciovat obnovu rodiny, která je v současné společnosti v ohrožení a zajišťovat odbornou pomoc manželům a rodičům při řešení rodinných obtíží.

Absolventni naleznou uplatnění:

  • v církvi: příprava snoubenců, rodinné poradenství, vedení společenství rodin (ve farnostech, hnutích a institutech), apod. 
  • ve společnosti: sociální práce zaměřená na rodinu, rodinné poradenství, podpora prorodinných projektů a činnost v organizacích podporujících manželství a rodinu, nejrůznější působení pro společenskou akceptaci manželství a rodiny (práce v médiích, ve veřejné sféře). 

Přihlášky se podávají do konce března. Výuka bude probíhat v Bratislavě.

Na základě mezivládní dohody se diplomy vydané vysokými školami v SR uznávají v ČR za rovnocenné a naopak, 33/2001 Sb.m.s.

Informativní leták v českém jazyce ke stažení: FINAL_letak_nauka-o-rodine_mail.pdf .