Evropská dobrovolná služba (European Voluntary Service - EVS) je projekt Evropské unie, který umožňuje zájemci, aby po určitou dobu, nejčastěji 6 až 12 měsíců, pracoval jako dobrovolník v cizí zemi. Tuto možnost využil i Krystian z Polska, který strávil celý rok v centru pro mládež Nazaret v Praze. Jak na tuto dobu vzpomínají na centru a co si z ní odnáší Krystian?


Od září 2011 do září 2012 jsme v centru Nazaret v Praze měli dobrovolníka z Polska. Krystian k nám přijel v rámci programu Evropské dobrovolné služby, který umožňuje mladým lidem  zapojit se do dobrovolnických projektů konaných v zemích Evropské  unie. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a  mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii. A jak se Krystianovi líbilo v našem centru pro mládež?


"Rok strávený na  dobrovolné službě v Praze byla neopakovatelná zkušenost. Poznal jsem  spoustu zajímavých lidí a míst. Také jsem se osobně setkal s polským  velvyslancem a měl jsem možnost se potkat a hovořit s kardinálem Dukou. Poznal jsem také kulturu a dějiny českého národa. Dozvěděl jsem se  hodně o životě křesťanů v Čechách, obzvláště v Praze. Hodně mě bavila  práce s mládeží a pořádání různých aktivit pro ni. Určitě bych každému mladému člověku doporučil využít možnost získat stejnou zkušenost, jakou jsem mohl získat já." říká Krystian.


Více informací o projektu najdete na www.evs.cz.