Ve dnech od 1. do 13. února 2013 navštíví Českou republiku socha s ostatky sv. Jana Boska, která během tříletých příprav na 200. výročí jeho narození putuje po různých zemích světa.

Don Bosco tímto způsobem navštíví celkem jedenáct měst v Čechách a na Moravě: Plzeň, Prahu, Teplice, Litomyšl, Hradec Králové, Fryšták, Havířov, Brno, Zlín, Ostravu a České Budějovice. V jednotlivých městech bude u této příležitosti různý duchovní, vzdělávací či kulturní program, kterým příslušná komunita přivítá mezi sebou tohoto světce nazývaného Otcem a učitelem mládeže.

Právě mladí lidé jsou těmi, na které se zaměřuje úmysl návštěvy Dona Boska. Tato událost je poděkováním za dar salesiánského díla v České republice i ve světě a zároveň modlitbou za současnou mládež, především za jejich rodinné zázemí, víru, partnerské vztahy a výchovně-vzdělávací zařízení, která je doprovází v jejich rozvoji.

„V českém prostředí není úcta k ostatkům svatých příliš rozšířená,“ uvedl P. Vít Dlapka, koordinátor akce. „Proto se snažíme vnímat návštěvu Dona Boska spíše jako připomínku jeho živé přítomnosti v díle, které v naší zemi pokračuje. Přáli bychom si, aby v jeho osobnosti nacházeli mladí lidé neustálý vzor a inspiraci.“ 

Socha, která bude po naší vlasti putovat, je bronzová a váží 250 kg. Uvnitř sochy je schránka, která uchovává pravé předloktí Dona Boska. Sami mladí se mohou zapojit do příprav na setkání s Donem Boskem ve třech uměleckých soutěžích: výtvarné, hudební a literární. Další formou spolupráce je svědectví života s Donem Boskem, které je možné u této příležitosti sdílet s ostatními. Zvláštní výzvou pro všechny přátele salesiánského díla je také hledání zajímavých znázornění (soch, obrazů) Dona Boska v České republice. Z fotografií těchto vyobrazení a z vítězných děl soutěže bude sestavena putovní výstava, která Dona Boska doprovodí na jeho pouti českou zemí.

Kontakt pro organizační záležitosti: P. Mgr. Vít Dlapka SDB - vit.dlapka@salesko.cz

Kontakt pro média: Mgr. Anežka Hesová – anezka.hesova@brno.sdb.cz