Letos již po deváté zasednou české rodiny s rodinami cizinců ke společným obědům - poprvé projekt běží také v dalších sedmi státech EU.


Stovka rodin v Česku zažije netradiční nedělní oběd. Startuje totiž již devátý ročník integračního projektu Rodina Odvedle občanského sdružení Slovo 21, který spojuje české rodiny s rodinami cizinců z třetích zemí jedním z nejpřirozenějších způsobů – společným stolováním. Letos se navíc projekt rozrostl pro jeho úspěšnost i za české hranice. Pod názvem „NEXT DOOR FAMILY EU - Inclusive Neighbourhoods“ bude neformální setkávání rodin fungovat v dalších sedmi státech EU. Vedle České republiky poobědvají majoritní rodiny s rodinami cizinců také na Slovensku, v Maďarsku, Itálii, Belgii, Portugalsku, Španělsku a na Maltě. Během jednoho nedělního odpoledne se tak v osmi různých evropských zemích sejde v rámci projektu celkem 420 rodin, což je přibližně 2 000 lidí.

Společná setkání se ve všech zapojených zemích uskuteční v neděli 18. listopadu 2012 ve 13 hodin vždy v jedné z hostitelských rodin – buď majoritní nebo migrantské. V Česku projekt funguje ve všech krajích ČR. Každému obědu je přítomen asistent, který před setkáním osobně obě rodiny zkontaktuje a podá jim informace o druhé rodině i o průběhu setkání. Do projektu se mohou hlásit rodiny i partnerské dvojice, které se za rodinu považují. A pak už stačí pouhé vyplnění on-line přihlášky umístěné na webových stránkách www.slovo21.cz nebo www.nextdoorfamily.eu. „Jakmile se rodiny přihlásí, snažíme se je spárovat na základě věku, koníčků a zájmů, jazyků a pochopitelně místa bydliště, a to jednoduše proto, aby členové obou rodin měli dost společných témat k rozhovoru,“ vysvětluje koordinátorka projektu Bulgan Otgonsuren Rico.

Rodina Odvedle je inovativním projektem, to si ostatně myslí i rakouská nadace Unruhe, která loni projekt ocenila prestižní cenou SozialMarie 2011. V posledních letech se totiž ukázalo, že pokusy států - dokonce i těch s nejrozsáhlejšími zkušenostmi v oblasti integrace cizinců - najít úspěšné modely, které by zkvalitnily soužití majoritní společnosti a přistěhovalců, v mnoha ohledech selhala. A i proto je podle ředitelky občanského sdružení Slovo 21 Jeleny Silajdžić nezbytné hledat a vytvářet nové způsoby, jak posílit mezikulturní dialog a odbourávat předsudky i extremistické a nenávistné projevy vůči migrantům. „Jsme přesvědčeni o tom, že jedním z takových úspěšných modelů se v České republice stal právě projekt Rodina Odvedle, který byl dokonce Evropskou komisí označen jako jeden z nejlepších způsobů individuální úrovně integrace cizinců do společnosti,“ říká Silajdžić.

Rodinná setkávání v rámci projektu Rodina odvedle úspěšně fungují v České republice už od roku 2004. Ke společným obědům zasedlo za tu dobu již 988 rodin Čechů a cizinců, dohromady 3 458 lidí. „Chceme shromáždit rodiny z majoritní společnosti a rodiny migrantů z tzv. třetích zemí, aby se neformálním způsobem setkávali u nedělních obědů, a tím se tak účinně podpořila komunikace a vztahy mezi většinou a cizinci. Tato setkání mnohdy vyústí v osobní přátelství mezi rodinami. Víme, že přibližně 60 % zúčastněných rodin se nadále vzájemně navštěvuje i několik let po prvním setkání u oběda,“ popisuje koordinátorka projektu Bulgan Otgonsuren Rico.