Již 3. ročník Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné - hospitalitu, která je ve středu pozornosti řádu Milosrdných bratří, proběhne v pondělí 3. prosince 2012 v 19:30 v pražském kostele sv. Šimona a Judy u Nemocnice Na Františku, kde milosrdný bratr MUDr. Celestýn Opitz provedl první operaci v narkóze, čímž založil převratný obor anesteziologii.

Cena Celestýna Opitze je udělována osobnostem, které si za svou příkladnou a obětavou prací s nemocnými zaslouží naši pozornost a uznání.

Předání ocenění proběhne v rámci adventního koncertu Marie Pospíchalové a Jana Vojtka.

Partnery koncertu jsou TV Noe (zajišťuje přímý přenost večera), Radio Proglas, ČBK, signály.cz, Katolický týdeník a FOK Praha.

Program večera

1. část koncertu:

Jan Vojtek (klavír)
Bedřich Smetana - Fantazie na České národní písně
Ferenz Liszt - Tarantella
Sergej Rachmaninov - Preludia G-moll (op. 23. č. 5) a Gis-moll (op. 32. č. 12)

 

předání Ceny Celestýna Opitze (po krátké přestávce)

2. část koncertu:

Marie Pospíchalová (housle), Miku Konuma (klavír)

Maurice Ravel - Sonáta pro housle a klavír

Miroslav Příhoda - Intermezzo (3.cast ze Suity pro housle a klavír)

Po koncertě jsou všichni srdečně zváni na pohoštění a setkání s laureáty v refektáři Nemocnice Na Františku.