Čtyřdenní konference „Mladí Evropané za svět bez násilí”, pořádaná Komunitou Sant´Egidio, je příležitostí pro mladé ze střední a východní Evropy společně si připomenout utrpení milionů Židů, Romů a vězňů z celé Evropy během druhé světové války, vyslovit své jasné „NE” násilí a rasismu a potvrdit právě i dnes hodnoty míru a soužití mezi různými národy.


Ve dnech 20.–23. září 2012 se uskuteční 3. mezinárodní konference „Mladí Evropané za svět bez násilí”, pořádaná Komunitou Sant´Egidio ve spolupráci s univerzitami a vzdělávacími institucemi v České republice, Gruzii, Německu, Itálii, Litvě, Polsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku a Maďarsku. 

Toto již třetí mezinárodní setkání navazuje na konference „Není budoucnosti bez paměti. Mladí Evropané v Osvětimi” (2008) a „Za svět bez násilí” (2010). Stovky mladých lidí z různých zemí, které spojuje přání říci své jasné „NE” násilí, se sejdou v Polsku, v Krakově a Osvětimi, na místech, kde si připomínáme utrpení milionu Židů, Romů a vězňů z celé Evropy a bývalého Sovětského svazu během druhé světové války.

Setkání je určeno především pro mladé od 16 do 25 let. Účastnický poplatek za kongres bude 25 EUR plus náklady na cestu. Z Česka je zajištěna společná výprava autobusy včetně tlumočení programu do češtiny. Kromě prohlídky tábora, muzea a památníku program nabízí i možnost společné reflexe a především svědectví očitých svědků holocaustu, jako byli v minulých ročnících paní Alžběta Lesiak a izrealský vrchní rabín Israel Meir Lau.


Sejdeme se v Osvětimi, abychom si připomněli historické tragédie našich zemí, zapříčiněné xenofobií, rasismem a antisemitismem a také abychom začali mít sen o vytváření lidštější budoucnosti. Nechceme zapomenout! Pojed s námi i ty a přispěj tak k uskutečnění světa bez násilí, rasismu a antisemitismu!

Zápis účastníků kongresu probíhá až do 31. srpna 2012!!!

Komunita Sant’Egidio vznikla v Říme v roce 1968 jako skupina mladých křesťanů, kteří vnímali aktuální problémy svého města a světa. Dnes je rozšířena v 73 zemích světa a má více než 60 000 členů. Komunita je známá na mezinárodní úrovni díky svým sociálním, kulturním a humanitárním projektům a především díky mnoha programům vedeným ve prospěch nejchudších. Všichni členové Komunity jsou dobrovolníci. Ve městech, kde jsou komunity přítomné, jejich mladí členové pravidelně organizují iniciativy na univerzitách a ve školách ve snaze pomoci svým vrstevníkům být citlivějšími k problémům chudoby, násilí, rasismu a antisemitismu. Tato práce se konkretizuje také ve službě lidem bez domova a starým lidem, čímž se samotní mladí lidé stávají tvůrci změny vlastního města.

autor: Jan Stratílek (archiStrata)

organizátoři: Komunita Sant’Egidio

web: http://santegidio.weebly.com

signály-akce: https://www.signaly.cz/osvetim-pamet-evropy