Nevzali ťa do školy? Máš prerušené štúdium? Nemáš prácu? Nevieš akou cestou sa uberať?


Máme pre Teba zmysluplné riešenie Tvojich problémov. Katolícke centrum mládeže – NAZARET v Prahe (mestská časť Kunratice) Ti, ako občanovi Slovenskej Republiky alebo Poľskej Republiky, v čase od 1.1.2013 do 31.7.2013 ponúka možnosť dobrovoľníckej práce cez Europiean Volunteering Service, z ktorého budeš aj financovaný/á. Potešili by sa však, ak by sa Tvoj pobyt predĺžil do 31.12.2013.

Tvoja náplň práce bude starať sa o chod centra v rámci Tvojich možností, pričom pracuješ v skupine  „týmákov“, v ktorom je aj kňaz. Budete spolupracovať na rôznych projektoch, festivaloch, akciách, a samozrejme budeš mať možnosť pobehať Prahu a iné mestá v ČR. Každý z týmakov je zodpovedný za niečo podľa toho, ako si samotné zodpovednosti rozdelíte sami (ak si cool v PC, tak pomáhaš so sieťou, ak si super vo varení, tak budeš variť, atď.). V priebehu vykonávania Tvojej činnosti sa môžeš zúčastniť formačných kurzov cez SFK v rôznych častiach republiky.

Podmienky účasti:

  • Vek od 18 do 30 rokov
  • Občan Slovenskej Republiky alebo Poľskej Republiky
  • Túžba slúžiť mladým ľuďom
  • Ochota žiť v kresťanskej komunite mladých ľudí
  • Ochota pomáhať pri zabezpečovaní víkendových programov a iných akciách
  • Ochota pomáhať pri údržbe domu, upratovanie, ...
  • Minimálne strávený čas 6 mesiacov

Prihlásiť sa je potrebné do 31.7.2012 na tento email: mladez@apha.cz

Ostatné informácie sú tu: http://www.praha.signaly.cz/nase-aktivity/dum-nazaret

 

Za signaly.cz stážistka Barbora (Bára2012)