Aktuální Téma měsíce patří stále Duchu svatému. Duch svatý je často vnímán jako cosi abstraktního... Přesto ale máme usilovat o osobní vztah důvěry s Ním.


 

Věříme v Boží trojici a vyznáváme, že všechny osoby působí vše společně. Abychom si však působení jednotlivých osob přiblížili, mluvíme o Bohu Otci jako Stvořiteli, Synu Vykupiteli a Duchu Posvětiteli.

O posvěcení našeho života nám právě jde a tušíme, že bez Ducha by to asi nešlo. Život s Duchem svatým není žádná nuda. Vždyť Duch je přirovnáván k ohni, vichřici, nebo řece – to jsou živly, které nelze nikdy zcela spoutat. Toužíme-li po odvazu, jsme s Duchem svatým na té správné adrese.

Někdy je pro nás těžké k Duchu Božímu vybudovat vztah, protože si ho ani neumíme představit, není to jako s Otcem a Synem. Přesto je Duch svatý ve všech dílech Otce i Syna a je v pozadí také všeho dobrého, co konáme my sami. Vždyť Duch svatý je ten, který nás povzbuzuje k modlitbě a bez něho ani není možné se modlit. Duch svatý v nás způsobuje, že chceme a pak také, že konáme dobro.

Je tedy možné si k Duchu svatému vybudovat osobní vztah důvěry? Ano. Není nic jednoduššího. Stačí jen Ducha svatého poprosit, aby v nás působil – a vytrvat!

P. Jenda Turek, farní vikář ve farnosti Sušice