Od neděle 25. 3. do Květné neděle 1. 4. bude probíhat Týden modliteb za mládež, který je přípravou a modlitební oporou letošního XXVII. Světového dne mládeže (SDM). V naší republice ho oslavíme mimo jiné během Celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou (14. - 19. srpna).


 

Skrze motto letošního SDM nás papež Benedikt XVI. vyzývá: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4, 4). Proto se společně modleme, aby byl život všech, a zvláště nás mladých, prostoupen opravdovou radostí, která je zakotvena v Pánu, v Ježíši Kristu.

K modlitbě v Týdnu modliteb za mládež vás může inspirovat brožurka, kterou připravila Sekce pro mládež ČBK. (Stáhneš ji zde.) Zajistí vám každodenní přísun: Biblického textu, tématického úryvku z promluv papeže, otázek a úkolů k zamyšlení, přímluv. Můžeme z ní čerpat při osobní modlitbě, na spolču či při mši (např. přímluvy). Z této brožurky bude zde na signálech.cz vycházet také Slovo na den.

Týden je pozváním církve k intenzivnějším modlitbám za mládež. Myslím si, že pro nás mladé tato výzva platí dvakrát tolik! Vždyť právě nám papež Benedikt XVI. říká: „Milí mladí přátelé, církev závisí na vás! Potřebuje vaši živou víru, vaši tvořivou křesťanskou lásku a sílu vaší naděje. Vaše přítomnost obnovuje, omlazuje a dává církvi novou energii.“ (Z Poselství papeže Benedikta XVI. k XXVI. světovému dni mládeže.)