Na adventných vencoch sa túto nedeľu zapaľuje tretia sviečka. Vo viacerých farnostiach sa počas adventného obdobia konajú tzv. roráty, sväté omše pred svitaním. V kostole u Jezuitov ( študentský kostol VKH) sú to vždy 4 stredy po adventných nedeliach. Kedy sa chystáš ty?


Svetlo ešte nevystriedalo tmu, no pred študentským kostolom VKH je ruch. Desiatky študentov so sviečkami v rukách prišli sláviť svätú omšu, vložiť svoj deň do rúk Bohu a zároveň si hlbšie uvedomiť blížiaci sa príchod Ježiša. Tieto sväté omše ku cti Bohorodičky Panny Márie dostali meno od slov úvodného latinského žalmu, ktorý kňaz spieval na stupňoch oltára: "Roráte coeli désuper rosu: Dajte nebesia zhora, otvor sa zem a daj nám Spasiteľa". Vytvárali atmosféru onoho času očakávania neopakovateľne a neodmysliteľne.

„Veľmi sa mi páčila omša bez svetiel, len so sviečkami. Samí študenti, mladí ľudia. Paráda.“  Eva

„Organizovanie rorátov nie je také obtiažne, akoby sa mohlo zdať, pretože majú v Brne veľkú tradíciu. Je zvykom začínať každú stredu o šiestej ráno, omša prebehne v úplnej tme a po nej sú raňajky pre všetkých študentov v Študentskom centre. Rekord v minulom roku bol 106 ľudí, ktorí raňajkovali spoločne. Tohtoročný rekord je zatiaľ 96. VKH v spolupráci so študentským kaplánom prípadne s vojenským kaplánom Honzom Pacnerom zorganizuje, aby všetky štyri rána prebehli ako majú.  Dopredu sa dohodneme, ktorá omša bude tichá, ktorá s orgánom či so spevmi. Myslím si, že je super začať deň za tmy, len s rozsvietenými sviečkami v ruke sláviť omšu a potom vyjsť z kostola do dňa, ktorý práve začína. Pomaly začína svitať a človek už má za sebou  taký dobrý začiatok.“ Kubo, radní VKH.

Treba uznať, že raňajky v tak hojnom počte majú úžasnú atmosféru. Tým, že sa svätá omša začína tak skoro, majú mladí ľudia viac času najesť sa a porozprávať ešte pred tým, ako sa rozbehnú za povinnosťami.

„S prípravou raňajok to nie je až také náročné, študenti sa do toho zapoja tiež. Ide len o to, aby sa namiešali pomazánky a pripravil chlieb. To, že sa donútia vstať a prísť na roráty slúži k ich dobru. Obdivujem ich za to.“  Sestra Jana

Veľa ľudí, veľa chutí, veľa názorov. Ale prečo vlastne prišli?

„Keďže som mal vždy veľa povinností do školy ku koncu semestra, advent som zanedbával. Začal som chodiť na prípravu na birmovanie. Na študentskej omši padlo pozvanie na roráty, tak som ich chcel navštíviť a skúsiť niečo nové. Je to iné ako klasická omša, veľmi originálna atmosféra.“ Jirka

„Povedal som si, že by som chcel zvládnuť roráty každý týždeň, celkom štyrikrát. Prišiel som aj preto, lebo mám dnes ráno duchovné doprevádzanie, modlitby, takže je to taký pekný začiatok celého dňa.“ Janek

„Bola som na rorátoch prvýkrát. Aj môj otec chodieval kedysi do vedľajšej dediny. Je to super, veľmi dobrý duchovný zážitok, tá hodina spánku navyše by mi aj tak nepomohla, teraz som veľmi povzbudená.“ Mária

Čo na to kaplán?

 „Pre mňa je to predovšetkým obrovská radosť, svedectvo o tom, že aj dnešný mladý človek dokáže vnímať hodnoty a že sa nebojí dať niečo tam, kde vníma, že to má zmysel. Myslím si, že je to pre mňa úžasný zážitok spoločenstva. Stretneme sa spolu v kostole, aby sme slávili omšu a potom sa stretneme, aby sme spoločne raňajkovali, porozprávali sa spolu. Kázne prispôsobujem textu Písma, prosím Ducha Svätého o vedenie. Snažím sa ale aj o to, aby boli  pre študentov, do ich situácie.“   Ján Pacner, vojenský kaplán

Je fajn zobudiť sa počas adventu aspoň raz skôr, priniesť malú obetu a zúčastniť sa na rorátnej svätej omši.

autor: Mižu89