Na Mikuláša by mal dostať prekvapenie každý. No nie každý má šťastie či príležitosť byť obdarovaný. V redakcii sme sa však zhodli, že pre nás nastala príležitosť darovať. 


Preto sme sa rozhodli (nielen v rámci evanjelizácie) pripraviť niekoľko balíkov a venovať ich ľuďom bez domova alebo predajcom Nového prostoru. Kto sa ako rozhodne.

Do balíka plného drobných pozorností sme pridali vec, ktorá si pozornosť zaslúži väčšiu. Evanjelium sv. Lukáša. Modrá nenápadná knižka s čarovným obsahom nemala byť  násilným evanjelizačným prostriedkom. Našim cieľom bolo vzbudiť pozornosť, že existuje Niekto, kto sa zaujíma a bezhranične miluje.

Nie je jednoduché komunikovať s ľuďmi, ktorí okrem domova pravdepodobne stratili aj ideály a víziu komfortnej budúcnosti. Ešte zložitejšie je rozprávať im o Bohu ako o dobrom Pastierovi. Strach z odmietnutia by nás však nemal demotivovať. Každý si zaslúži poznať Boha. A človek nemôže vedieť, ktorý prostriedok je účinný a ktorý nie.

Prekvapené tváre plné radosti aj pokory svedčali o tom, že sa oplatilo niečo dať. A nič za to nečakať. Len úsmev. No dobrý pocit sa dostavil aj tak. Že sme niekoho prekvapili, že sme potešili, že sme venovali svoj čas niekomu, kto to vôbec nečakal.

Je veľa spôsobov jednoduchých spôsobov, ako ľuďom preukázať úctu. Tento článok nie je napísaný preto, aby sme sa pochválili, akí sme štedrí. Naozaj však bolo krásne pozerať sa do očí plných iskričiek radosti. Toto je naše svedectvo: skús niečo spraviť pre ľudí v tvojom okolí. To čo dáš, vráti sa ti aspoň dvojnásobne.

Autor: Mižu89