Do Brna sa po letných prázdninách opäť vrátili vysokoškoláci. Nový akademický rok zahájili slávnostnou študentskou omšou v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrove. Omšu celebroval Mons. Jiří Mikulášek, generálny vikár brnenskej diecézy.


Hlavným organizátorom bolo VKH (Vysokoškolské katolícke hnutie) na čele s jej predsedkyňou, Lenkou Češkovou: „Chceme sa po prázdninách opäť stretnúť ako spoločenstvo brnenských vysokoškolákov a spoločnej si pri omši svätej vyprosiť požehnanie a Božie vedenie pre nadchádzajúci rok. Chceme sa tiež zoznámiť s novými mladými ľuďmi, ktorí práve začínajú v Brne študovať, ale aj s tými, ktorí napríklad v minulých rokoch na študentské omše z rôznych dôvodov nechodili. Úvodná omša je pre vysokoškolákov okamihom, kedy si môžu v spoločnosti brnenskej cirkvi a akademickej obce uvedomiť, že študentské roky sú niečím výnimočným, že sú darom od Boha.“

Na omši aj s pedagógmi

Úvodná omša má ešte jedno špecifikum. Organizátori na ňu pozývajú nielen študentov, ale aj ostatných členov akademickej obce- profesorov, docentov a ďalších vyučujúcich. „Boli by sme radi, keby si študenti a akademickí pracovníci uvedomili, že pri štúdiu nejde len o predávanie informácií, ale tiež o osobný kontakt medzi učiteľom a jeho žiakom, ktorý môže obe strany ľudsky obohatiť a formovať. Tieto omše tiež môžu byť dobrou príležitosťou k tomu, aby sa študenti stretli so svojimi učiteľmi v inom kontexte, než na aký sú bežne zvyknutí“, Lenka Češková.

Obetné dary od študentov

Študenti priniesli pre nich typické obetné dary, ktoré doplnili originálnymi textami: „Prinášame ti, Otče, našu mladosť- silu, energiu, nadšenie a radosť a tiež náš čas. Kiež by si ich Pane premenil na múdrosť. (Obetné dary boli tenisky a nástenné hodiny) Nesieme Ti na oltár naše skriptá, ako symbol našich získaných vedomostí. Prosím, Pane, prijmi ich a skrze nás ich použi pre dobro a pokoj medzi ľuďmi a pre prospech spoločnosti. Obetujeme ti túto sviecu ako symbol našej nádeje a viery, že aj keď sa nedarí čo si prajeme, aj tak zostávame v slobode ako Tvoje milované deti.“ Slávnostnú omšu celebroval generálny vikár, Mons. Jiří Mikulášek a svojim spevom ju obohatila študentská schola z Petrova. Pozvaní boli všetci kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, ktorí sa venujú pastorácii vysokoškolákov a mládeže, taktiež vedúci spoločenstiev, mládežnícky kapláni a pod.

Pútavá kázeň plná humoru

Kázeň motivovaná sv. Františkom bola plná trefných úvah a zamyslení Mons. Mikuláška. Mladí veriaci dostali za príklad tohto svätca, konkrétne jeho vzťah k zvieratám, lásku k prírode a snahu chrániť ju. Súčasnosť Boha vylúčila zo svojho života, aj zo samotnej ochrany prírody. „Ekológia bez Boha nie je možná, pretože nechápe podstatu. Nechápe, čo je za tým. Ale je to tak, ako to povedal pápež v Bundestagu. Aj keď ekológia zatiaľ nepozná ten zmysel, aj tak cíti, že so svetom niečo nie je v poriadku. Ale to závisí od človeka. Ak sa má dať do poriadku ekológia, musí sa dať do poriadku najskôr človek.“- Mons. Jiří Mikulášek, generálny vikár brnenskej diecézy.

Ťažké témy podané s ľahkosťou

Kázni dodávalo spád množstvo vtipov, ktoré ju obohacovali a dotvárali aj myšlienkové súvislosti. Vikár vyzdvihol nedostatok úcty k prírode a k stvorenstvu. V rámci tejto súvislosti odznel vtip z prostredia vedcov. „Za Bohom prídu vedci s tým, že dokážu všetko to, čo on. Boh im hovorí: „Keď ma o tom presvedčíte, vrátim sa domov. Vedci teda začnú so stvorením človeka. Jeden si zoberie do ruky prach... Boh ho však zastaví a hovorí mu: „Zober si SVOJ prach!“

Originálne uvedenie peňažnej zbierky

Mladí ľudia so záujmom počúvali kázeň a zisťovali, že aj spočiatku nesúvisiace veci dostávajú v ústach Mons. Mikuláška svoj zmysel. Peňažnú zbierku uviedol vtipom: „Lietadlo má havarovať a tak príde letuška k cestujúcim a pýta sa ich: „Je tu nejaký kňaz, ktorý pozná nejakú modlitbu?“ Nikto sa neozýva. Ona to nevzdá a pýta sa ďalej: „Je tu aspoň niekto, kto pozná nejaký náboženský úkon? Postaví sa jeden cestujúci a začne vyberať peniaze.“

„Pošli to ďalej“

Hlavný celebrant sa s prítomnými študentmi rozlúčil a do nového roka im praje: „Aby nestratili radosť z poznania. To pravé poznanie vedie vždy k tomu, že v človeku rastie práve láska a túžba predať ďalej to, čo dostal.“, Mons. Mikulášek.

Delenie podľa fakúlt

Po omši nasledovalo rozdelenie študentov. Každá univerzita, resp. fakulta mala svojho zástupcu, u ktorého sa mohli zapísať všetci tí, ktorí chceli dostávať informácie alebo pomáhať vo VKH. „Jednotlivé skupinky potom väčšinou odchádzajú buď do Študentského centra, alebo do nejakej kaviarne, kde majú možnosť sa viac spoznať. Po omši tiež rozdávame brožúrky so základnými informáciami o VKH a s prehľadom najrôznejších akcií pre vysokoškolákov o študentských omšiach a spoločenstvách mládeže,“ Lenka Češková.

sonulka_b, foto: Jakub Kulaviak