Predposledná nedeľa v októbri nie je obyčajná. Už od roku 1926 sa počas tohto dňa slávi Svetový deň modlitieb za misie alebo jednoducho „Misijná nedeľa“.


Odkaz Pána Ježiša svojim apoštolom a všetkým jeho nasledovníkom je jednoznačný: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich.“ (Mt 28,19). Svätý otec pri príležitosti Misijnej nedele vydáva každoročne posolstvo, ktorým povzbudzuje a nabáda k šíreniu viery. Misionárov si pripomínajú aj ľudia vo farnostiach. Počas tohto dňa je vyhlásená aj finančná zbierka na ich podporu. Peniaze putujú na konto Pápežského misijného diela šírenia viery (známe ako PMD). PMD sa zameriava na podporu charity, nemocníc, sirôt, starých ľudí či opravu kostolov. Misijná nedeľa okrem toho ponúka aj možnosť zvýšenia povedomia o tejto činnosti. Organizujú sa rôzne diskusie s misionármi, premietajú sa dokumentárne filmy a podobne.

TIP REDAKCIE: Počas misijnej nedele (23.10.) uverejníme rozhovor so slovenským saleziánskym kňazom a misionárom v Rusku- Emilom Šafárom.

Sonulka_b, foto: http://www.navstevapapeze.cz/clanky/Ucme-se-od-deti.html