V brnenskej Rondo Aréne sa zišlo viac ako 6000 kresťanov, aj tých, ktorí Boha ešte len hľadajú. CfaN (Kristus pre všetky národy) spolu s tromi brnenskými evanjelikálnymi cirkvami zorganizovali Konferenciou ohňa, na ktorej kázal prezident CfaN, Daniel Kolenda.


CfaN je misijná organizácia vedená Danielom Kolendom a Reinhardom Bonnkem, známymi evanjelistami. Ich kampane v Afrike sprevádzajú mnohé Božie zázraky- ľudia vstávajú z invalidných vozíčkov, slepí vidia, hluchí počujú... Sú to uzdravenia súčasnou medicínou nevysvetliteľné. Podľa štatistík vďaka nim prijalo Ježiša Krista viac ako 55 miliónov ľudí. V Brne odznela počas hlavného večerného programu evanjelizačná kampaň s názvom „Od mínusu k plusu“, kedy bolo ľuďom jednoduchým spôsobom podané Ježišovo evanjelium. „Veríme, že Boh a život s ním je to najlepšie v živote. S týmto našim presvedčením sa chceme prirodzene podeliť. Chceme kresťanom pomôcť, aby boli plní Ducha svätého, aby mali dostatok znalostí, aby mohli aj oni sami hovoriť ľuďom o Bohu“, spoluorganizátorka, Jana Šípková.

Ľudia čakali zázraky

Je prirodzené, ak ľudia očakávajú, že budú priamymi svedkami toho, čo Boh koná napríklad v Afrike. Počas večera sa Daniel modlil za uzdravenie chorých. Najskôr ich vyzval, aby prišli pod pódium a následne menoval rôzne choroby, z ktorých majú byť ľudia uzdravovaní. Na konci vyzval tých, ktorí na sebe zaznamenali zmenu, aby prišli na pódium. Bol medzi nimi chlapec, ktorý trpel farbosleposťou a bol uzdravený, pani, ktorá po tom, ako pred rokom stratila čuch znova zacítila svoj parfum, ako aj žena s bolesťami v chrbtici a nefunkčnou rukou, ktorú mohla po uzdravení opäť zdvíhať a otáčať ňou.

Konferencia nakoniec bez Reinharda Bonnkeho

Na konferencii dostal slovo aj slovenský biskup apoštolskej cirkvi, Ján Lacho. Modlil sa úvodnú modlitbu. „Reinhard Bonnke v roku 1991 navštívil aj Bratislavu. Keď sme sa dozvedeli, že bude tu, chceli sme prísť a zažiť niečo, čo Duch Boží koná v tejto generácii.“ Známy evanjelista mal pôvodne na akcii vystúpiť, nakoniec sa jej však nezúčastnil. Na internete sa mohli ľudia dočítať, že neprišiel kvôli neočakávanej situácii. Organizátori však sami nepoznajú skutočnú príčinu. „Sama to neviem. Ale som spokojná s tým, že to tu funguje všetko ako má, že ľudia sú spokojní. Daniel Kolenda je prezidentom CfaN-u. On rozhoduje o tom, kto príde a kto nie. Môže to byť interné rozhodnutie, ktoré sa k nám vôbec nedostane.“

Evanjelizácii predchádzala kampaň

Samotnej akcii predchádzala rozsiahla kampaň s rovnomenným názvom. Evanjelizačné DVD-čka roznášali dobrovoľníci po celom Brne. Spolu rozdali 140 000 kusov. „To bola prvá vlna. Veríme, že druhá vlna bude podstatne väčšia. O 3 až 5 rokov by sme chceli, aby toto DVD mala aspoň každá tretia rodina. Aby mali posolstvo o Bohu a mali kontakt na cirkevný zbor vo svojom okolí.“- Jana Šípková.

A čo ďalej?

Skončením evanjelizačného večera sa povinnosti pre organizujúce cirkvi z Brna zďaleka nekončia. Zbory si už premysleli následnú starostlivosť o tých, ktorí uverili. Účastníci dostali priamo počas večera brožúrku, ktorá sa volá „Jedinečné plus“. Napísal ju Reinhard Bonnke na začiatku svojej služby. Je to tá istá brožúrka, ktorú dostávajú ľudia na kampaniach v celej Afrike. Okrem toho sú pre všetkých záujemcov pripravené Alfa kurzy, zapojiť sa môžu do rôznych diskusií či špeciálnych seminárov a kurzov. Hlavným cieľom je ich integrácia do zborov.

 

V ďalších správach z Konferencie ohňa si môžete prečítať anketu s účastníkmi ako aj rozhovor so slovenským biskupom apoštolskej cirkvi, Jánom Lachom a jeho plánoch pre Slovensko.

Další články k tématu:

sonulka_b